Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą Runge-Kutty
Musisz wybrać jedno z równań!
Wybierz równanie (i podaj jego parametry):
y' = n

i = 0
ai . xi  + m

j = 1
bj . yj
Podaj n:     Podaj m:
y' = a.x.y   Podaj a:
Podaj punkt początkowy (y0=f(x0)): x0 = y0 =
Podaj krok iteracyjny h (xm+1=xm+h):    h =
Oraz ilość liczonych kroków (k):  k =

Autor strony: Dawid Krysiak
Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej
Kierunek: Informatyka, magisterska dzienna
Rok: II, grupa ćwiczeniowa: 21, laboratoryjna: 3