ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ LINIOWYCH METODĄ ELIMINACJI GAUSSA
Podaj n - liczbę niewiadomych?    

Autor strony: Dawid Krysiak
Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej
Kierunek: Informatyka, magisterska dzienna
Rok: II, grupa ćwiczeniowa: 21, laboratoryjna: 3