INTERPOLACJA WIELOMIANOWA
Podaj stopień wielomianu interpolującego (n):

Autor strony: Dawid Krysiak
Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej
Kierunek: Informatyka, magisterska dzienna
Rok: II, grupa ćwiczeniowa: 21, laboratoryjna: 3