Czujniki pomiarowe - szczegóły
       ::Strona główna::Szczegóły::   
w [Hz] U [V]
Wejście: prędkość kątowa (w [Hz])
Zasada działania: Napięcie przemienne (U [V])
Nazwa typu: Potencjomentr

Opis:
Jeden z najbardziej znanych czujników przesunięcia, którego styk ślizgowy (szczotka), wykonując ruch prostoliniowy, obrotowy lub śrubowy, przyjmuje położenie odpowiadające przesunięciu mierzonemu. Potencjometr włączony w prosty układ elektryczny (jak na rysunku) przetwarza przesunięcie prostoliniowe lub kątowe w zakresie od jednego do kilku obrotów, na napięcie stałe lub przemienne. Potencjometry wykorzystywane są najczęsciej z cienkiego izolowanego drutu oporowego nawiniętego na izolacjnej płytce lub pręcie. Styk ślizgowy przesuwa się po ścieżce powstałęj przez zdjęcie z zewnątrz izolacji. Jeseli potencjometr nawinięty jest na karkasie o stałym przekroju wówczas rezystancja przypadająca na jednostkę jego długości jest stała i napięcie mierzone na styku ślizgowym będzie zmieniało się proporcjonalnie do zmian położenia styku ślizgowego, zgodnie z zależnością
Uwy = Uz * (x / l)
Zależność ta jest słuszna przy założeniu, że potencjometr nie jest obciążony, tzn. że pomiar napięcia wyjściowego odbywa się bez poboru prądu [...]

::Powrót - Strona główna::

W przygotowaniu strony korzystano z książki: Kostro J.: Elementy urządzenia i układy automatyki, WSiP, Warszawa, 1983.

©Copyright: Piotr Gawle, Dawid Krysiak, 2003; Dawid Krysiak 2004
Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej
Rok III, kierunek: informatyka, studia magisterskie dzienne
Strona najlepiej wygląda w MSIE 5.0/6.0, 800x600px;
Strona na serwerze