Czujniki pomiarowe - szczegóły
       ::Strona główna::Szczegóły::   
h [m] l [m]
Wejście: poziom (h [m])
Zasada działania: Przesunięcie liniowe (l [m])
Nazwa typu: Poziomomierze pływakowe

Opis:
Poziomomierze pływakowe mogą być dwóch rodzajów: z pływakiem o stałym albo o zmiennym zanurzeniu. W urządzeniach z pływakiem o zanurzeniu stałym zmiany poziomu są przetwarzane na przesuniecie pływaka. Zakłada się przy tym, że zanurzenie pływaka nic zmienia się, to znaczy że gęstość cieczy jest stała i obciążenie pływaka przez układ przenoszący ruch pływaka do układu mierzącego jego przesunięcia jest pomijalnie małe. Najczęściej ruch pływaka przenoszony jest przez system linek i rolek albo przez układ dźwigni. W poziomierzach tego typu stosowane są pływaki płaskie, charakteryzujące się dużymi zmianami siły wyporu przy zmianach zanurzenia. Taka konstrukcja zwiększa dokładność pomiaru. Istnieje wiele rozwiązań poziomomierzy pływakowych różniących się miedzy sobą przede wszystkim sposobami przeniesienia ruchu pływaka na zewnątrz zbiornika oraz metodami pomiaru tego ruchu. Szczególnie, jeżeli w zbiorniku panuje duże ciśnienie, a zakres pomiaru jest duży, poziomomierze pływakowe są wypierane przez urządzenia innych typów budowane w formie aparatowej, niezależnej od konstrukcji zbiornika. W poziomomierzach że zmiennym zanurzeniem pływaka zmiana poziomu jest przetwarzana na zmiany siły wyporu pływaka, przy możliwie stałym jego położeniu w stosunku do ścian zbiornika, Pływak, nazywany dla swego kształtu nurnikiem, zanurzony jest częściowo w cieczy. Na dźwignie zamocowaną w ścianie zbiornika działa różnica sił ciężkości i wyporu nurnika. Ta różnica sił jest równoważona stalą silą pochodzącą od sprężyny oraz zmienną silą wytwarzaną przez mieszek pneumatyczny. Położenie końca dźwigni jest mierzone przez układ dysza-przysłona.
Ciśnienie wyjściowe z tego układu po wzmocnieniu zasila mieszek, jest to jednocześnie sygnał wyjściowy miernika (poziomomierza). Ciśnienie wyjściowe przyjmie więc wartość. przy której silą pochodząca od mieszka skompensuje się z pozostałymi siłami działającymi w tym układzie. Ponieważ silą ciężkości i siła od sprężyny są stałe, więc zmiany ciśnienia wyjściowego odpowiadają zmianom siły wyporu, czyli zmianom poziomu. W układzie tym, dzięki dużej czułości zestawu dysza-przesłona, zmiany położenia nurnika są pomijalnie małe, a praca w zamkniętym układzie regulacji zapewnia z dużą dokładnością odpowiedniość między poziomem a ciśnieniem wyjściowym, jeżeli nie zmienia się gęstość cieczy.

::Powrót - Strona główna::

W przygotowaniu strony korzystano z książki: Kostro J.: Elementy urządzenia i układy automatyki, WSiP, Warszawa, 1983.

©Copyright: Piotr Gawle, Dawid Krysiak, 2003; Dawid Krysiak 2004
Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej
Rok III, kierunek: informatyka, studia magisterskie dzienne
Strona najlepiej wygląda w MSIE 5.0/6.0, 800x600px;
Strona na serwerze